społeczeństwo

POMAGAĆ, ALE PO CO?
KUP PAN TROLLA
PANU BOGU ŚWIECZKĘ…