Biznes zapisany w gwiazdach

…Interesujące może wydawać się, w jaki sposób można wykorzystać wiedzę astrologiczną dla potrzeb biznesu i jak postawić „firmie” horoskop.

W przypadku astrologii dla biznesu – mówi Robert Marzewski – można się zastanawiać, czy zasadne byłoby wziąć pod uwagę moment wymyślenia firmy, czy moment podpisania umowy spółki, czy może moment rejestracji, czy też rozpoczęcia działalności, czy choćby pierwszej transakcji. Najważniejszymi są czas rozpoczęcia działalności i przede wszystkim pierwszej sprzedaży, ale najlepiej wziąć pod uwagę każdy wspomniany moment. Optymalna zaś sytuacja byłaby wówczas, gdyby astrolog pomógł wyznaczać daty tych wydarzeń, bo to właśnie one są kluczowe i ich astrologiczne znaczenia nakładają się na siebie. Do tego jeszcze dochodzą horoskopy właściciela, albo głównych współwłaścicieli. Firma to nie jest bowiem jednoosobowy byt, stąd też trzeba nieraz przeanalizować kilka i więcej nawet horoskopów i to jest oczywiście czasochłonne. Możliwe więc, że jeśli ktoś ma zatrudnić kogoś do jakiś podrzędnych prac i musi wybrać spośród setki osób, to być może nie ma sensu dla wszystkich nich opracowywać horoskopy. Jeśli jednak mówimy o osobach o kluczowym dla firmy znaczeniu, to skupienie się jedynie na ich merytorycznym przygotowaniu z pominięciem analizy cech osobowości, przeprowadzenie której umożliwia astrologia, może okazać się poważnym błędem. Ale oczywiście nie należy nachodzić astrologów z powodów każdej sprawy jaka może komuś przyjść do głowy, a już na pewno nie należy robić tego dla zabawy. Kwestia zastosowania astrologii pozostaje ciągle otwarta. Dziedzina ta opisuje życie człowieka w całej jego bogatej złożoności i tym samym może być zastosowana w wielu sytuacjach, nie tylko w związku z biznesem. Wspomnieć tu można jeszcze o astrologii finansowej, czy także możliwościach zastosowania tej wiedzy w kryminalistyce czy przewidywaniu zagrożeń. Astrologia ma wiele do powiedzenia w zakresie szeroko pojmowanej sfery społecznej czy także w odniesieniu do polityki.

więcej w „Biznes zapisany w gwiazdach” http://www.robertmarzewski.pl/biznes-zapisany-gwiazdach/